06 30750668 info@dezentuin.nl

Algemene Voorwaarden

 

Boeket Lavendel

DE ZENTUIN
Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle holistische behandelingen en coaching trajecten van De Zentuin.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. De Zentuin is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Een Reiki behandeling, een holistisch consult of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

3. Geheimhouding

De Zentuin zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

4. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via factuur afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is De Zentuin gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is De Zentuin gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Géraldine Auguste – De Zentuin
Adres: J. Homan van der Heideplein 32
3604 DK Maarssen
Web: dezentuin.nl
E-mail: info@dezentuin.nl
IBAN: NL25INGB0007300178
KvK-nummer: 65960149
Btw nummer: NL002346317B23

DE ZENTUIN
Privacy- en cookieverklaring

Artikel 1. Inleiding

Bescherming van de persoonlijke gegevens van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een belangrijke zaak. De Zentuin is verplicht je te informeren over de wijze waarop wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan; wat ermee gebeurt, voor welke doel ze worden gebruikt én hoe ze worden bewaard en beveiligd. Belangrijk hierbij is voor ons transparantie, duidelijkheid, eenvoud, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Vanuit deze uitgangspunten hebben we deze privacy- en cookieverklaring opgesteld en vormgegeven.

Artikel 2. Registreren en omgaan met uw persoonsgegevens

Artikel 2a. Wanneer registreren wij uw persoonsgegevens?

Wanneer worden uw persoonsgegevens geregistreerd? Als u;
• het contactformulier invult op de website van De Zentuin, of op een 
andere manier contact opneemt met ons, omdat u hierom heeft verzocht (overeenkomst);
• u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, wanneer u hier toestemming voor heeft 
gegeven;
• gebruik maakt van onze diensten (trainingen en/of coaching), omdat wij hiervoor een 
overeenkomst hebben gesloten, of zullen sluiten;
• één van onze (online) producten downloadt en/of aanschaft, omdat u hierom heeft verzocht 
(overeenkomst);
• het vrijwillig delen van uw ervaring op onze website. 


Artikel 2b. Welke gegevens worden geregistreerd? 
Wanneer uw gegevens worden geregistreerd zoals in artikel 2 staat beschreven, dan gaat het om de volgende persoonsgegevens;

• voor- en achternaam;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• Ip adres (het adres vanaf waar je de website hebt bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding);
• gegevens over je activiteiten op de website;
• gegevens over betalingen, waaronder bank- en factuurgegevens;
• gevolgde trainingen en/of cursussen;
• behaalde certificaten en/of diploma’s; 
foto (alleen wanneer u vrijwillig een review op de website wilt achterlaten);
• functie (alleen wanneer u vrijwillig een review op de website wilt achterlaten).

Artikel 2c. Aanmelden kinderen

Het is ook mogelijk uw kinderen aan te melden voor een van onze cursussen. Hiervoor verwerken wij de naam en de leeftijd van uw kind (uitvoering van overeenkomst).

Artikel 2d. Hoe wordt er gebruik gemaakt van uw gegevens?

De Zentuin gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst. Dit betekent dat we uw gegevens gebruiken om;
• contact met u te kunnen opnemen, omdat u hierom heeft verzocht (overeenkomst);
• u te informeren over aangeschafte diensten of (online) producten en de financiële afhandeling 
hiervan, omdat we hierover een overeenkomst hebben gesloten, of zullen sluiten;
• om nieuwsbrieven te versturen (indien u zich hiervoor heeft aangemeld en dus toestemming 
heeft gegeven);
• u te informeren over bedrijfsactiviteiten (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven);
• om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website (indien u hiervoor 
toestemming heeft gegeven).
Je gegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 2e. Worden uw gegevens gedeeld met derden?

• 
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting óf een gerechtvaardigd 
belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Uitsluitend in die voorkomende gevallen worden gegevens gedeeld met;
• de bank, vanwege de verwerking van betalingen;
• een administrateur én de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens;
• de website host, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren;
• de marketingsoftware, voor mailing doeleinden, facturatie én digitale nieuwsbrief;
• het internet marketing bureau én Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens 
website
Met al deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Belangrijk: Privacy Shield

Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard op 16 juli 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wat de gevolgen hier praktisch van zijn moet nog blijken. Wij zijn momenteel bezig met het onderzoek naar de effecten en mogelijkheden die wij als organisatie kunnen treffen. Zodra hier meer duidelijk over is, passen wij onze werkwijze én privacy- en cookieverklaring hierop aan.

Artikel 2f. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?


Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten en cliënten worden niet langer bewaard dan zes maanden na afloop van de laatst overeenkomst. De gegevens van potentiele klanten en cliënten worden niet langer bewaard dan zes maanden na het eerste contact, indien er geen overeenkomst tot stand gekomen is. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Boeket bloemen

Gift Card

Een originele cadeaubon kopen?

Verras en verwen je dierbaren in je leven met een bijzondere energetische behandeling!

Voor een leven met meer energie, minder negatieve gedachten en meer aandacht.

Vanaf €68,-!

• Energetische behandeling €68,-

• Access Bars sessie €88,-

Boek nu een gratis intake-gesprek

Jij bent de belangrijkste persoon in je leven! Investeren in jezelf is het meest waardevolle geschenk dat je jezelf kunt geven. Wees de bron van verandering die je in jouw leven wilt zien! Geef jezelf toestemming en plan nu een intakegesprek bij De Zentuin en kijk wat ik voor jou kan betekenen.

Donkere vrouw met zorgen
Openingstijden

Dinsdag t/m Vrijdag:
9:00 - 18:00

Zaterdag:
14:00 - 17:00

Kvk

65960149

Adres

PLEIN 2
J. Homan van der Heideplein 2
3604 DK Maarssen

E-book: Eerste hulp STRESS kit

Download gratis mijn 22 Gouden tips om je stress onder controle te krijgen!