06 30750668 info@dezentuin.nl

De sleutel tot een liefdevol leven is compassie.

Compassie is vanuit liefde begrip en vriendelijkheid tonen naar een ander. Compassie kan je ook als universele liefde beschouwen. Het betekent dat je de liefde die jou met anderen verbindt aanspreekt in plaats van veroordelen. Het betekent ook dat je je menselijkheid (menselijke imperfectie) accepteert en respecteert.

Vaak wordt compassie verward met medelijden. Medeleven en medelijden zijn een vorm van empathie, waarbij je vanuit emotie meevoelt met het lijden van een ander. Het grote verschil met compassie is dat het gevoel van compassie altijd vanuit het hart komt. Compassie tonen reikt verder dan medelijden hebben. Het gaat veel dieper. Het raakt je diep vanbinnen in je hart.

Compassie is niet altijd vanzelfsprekend. Het vermogen en de capaciteit tot (zelf)compassie te ontwikkelen vraagt een open hartchakra als basis. Ons hart is de basis van alle liefde, niet het verstand die we vaak roepen als er sprake is van medeleven en medelijden. Compassie maakt je dus een wijzer, liefdevoller en fijner mens.

Daarom is het belangrijk om eerst jezelf volledig te accepteren zodat je ruimte creëert in jouw hart en je zelfliefde kan vergroten. Vanuit deze basis, kan je vanuit liefde en compassie op anderen reageren. Meevoelen vanuit de verbinding met jezelf.
De universele bron der liefde is jouw hart en een open hartchakra zorgt dat je hart toegankelijk en ontvankelijk is. Een open hartchakra is de bron van liefde. Energetische therapie is een goede hulpmiddel om je hartchakra te versterken en verder te gaan openen.

Wees de verandering die je zo graag in deze wereld wilt zien!

Namasté

Géraldine Auguste